Bílý úsměv. rovnátka, Brno, ortodoncieDnešní doba klade velký důraz a vysoké požadavky na vzhled. Nedílnou součástí těchto požadavků je i zdravý, na pohled hezký chrup. Mnoho z nás však nemělo takové štěstí, aby se s takovýmto chrupem narodilo. Od toho jsme zde my. Vhodnými a odbornými zákroky dokážeme mnohé vady Vašeho chrupu odstranit nebo je podstatně zmírnit. Naše odborná léčba zlepší nejen Váš chrup, ale pomůže Vám i k vyššímu sebevědomí a sebehodnocení. A to se jistě projeví nejen ve Vašem soukromém životě, ale i na Vašich pracovních výsledcích.

Při Vaší první návštěvě naší ordinace bude zhodnocen stav Vašeho chrupu a dásní. Pak bude následovat návrh Vaší další ortodontické léčby. S léčbou Vás podrobně seznámíme a prodiskutujeme všechny Vaše případné dotazy. Také Vás seznámíme s její časovou a finanční náročností a dopředu Vás upozorníme na omezení, která Vám léčba přinese. Víme, že všechny tyto informace jsou pro pacienta velmi důležité, aby se mohl správně rozhodnout, jakou léčbu zvolit. Pokud se rozhodnete pro léčbu, bude následovat podrobné vstupní vyšetření. Pacientovi jsou sejmuty otisky chrupu a zhotoveny rentgenové snímky. Poté jsou výsledky vyšetření analyzovány a je sestaven léčebný plán. Ortodontistka často sestaví i několik variant, které s Vámi důkladně probere a společně vyberete tu, která nejvíce vyhovuje daným požadavkům. Před návštěvou ortodontisty je vhodné zajít za svým stomatologem. Ortodontista totiž neléčí zuby po stránce zubních kazů. Rozhodneme-li se použít ve Vaší léčbě fixní aparát (nesnímatelná rovnátka), který bude k Vašim zubům dlouhodobě připevněn, bude po tuto dobu stomatologický zásah obtížný. Je proto dobré s tím dopředu počítat a připravit se na to.

V současné době již existuje velké množství druhů snímacích i fixních aparátů (lidově zvaných rovnátka) a není proto problém vybrat pro konkrétního klienta ten nejvhodnější ať již po stránce finanční či estetické. Vždy se snažíme najít kompromis a vybrat léčbu tak, aby byla pro pacienta co nejméně zatěžující (finančně i z hlediska vzniklých omezení), ale zároveň aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

nasazování rovnátek. rovnátka, Brno, ortodoncie

Snímatelné aparáty (rovnátka) použijeme v případě menších vad, často se používají u dětí, jejichž chrup je ještě ve vývinu. Nejsou tak finančně náročná a také jejich čištění je jednodušší. O to důležitější je přesně dodržovat plán jejich užití a zvlášť u malých pacientů je třeba na to dohlédnout.

Fixní aparáty (rovnátka) jsou zapotřebí v případě větších a vážnějších vad chrupu. Užívají se u dorostu a dospělých pacientů. Díky fixaci se zuby rovnají nepřetržitě, proto rychleji a je dosahováno větších úspěchů. Tato rovnátka se upevňují na dobu 18 – 36 měsíců a následně je třeba počítat ještě s doléčením, které je potřebné ke stabilizaci léčeného chrupu. Jedná se vlastně o malé kovové zámečky (nabízíme i jiné, estetičtější materiály – keramika…), které jsou nalepeny ke každému zubu a jsou spojeny drátem. Nutné je počítat s tím, že v době bezprostřeně po nasezení rovnátka způsobují nepříjemné pocity až bolest zubů. Tato bolest však v řádu několika dní odezní. V této přechodné době není možné zuby plnohodnotně používat a je třeba přejít na měkkou stravu. Další omezení se týká celé doby, po kterou má pacient rovnátka nasazená. Musí se vyhýbat některým druhům potravin, které by mohly zámečky rovnátek poškodit nebo uvolnit a tím i prodloužit léčbu. V případě takového poškození rovnátka je nezbytné co nejdříve vyhledat naši ordinaci, aby došlo k nápravě a nebyla tak narušena léčba. Mezi tyto „nebezpečné“ potraviny patří: topinky, syrová mrkev, jablka, oříšky, tvrdé bonbóny, karamely, žvýkačky. S nasazením rovnátek dochází ke zhoršení hygienických podmínek v ústech a zvýši se tak i nároky na hygienu chrupu. Zuby je třeba čistit po každém jídle. Podrobně Vás instruujeme nejen o tom jak čistit zuby, ale i rovnátka – vhodné je zakoupit speciální kartáček a další speciální pomůcky na odstranění zubního povlaku, ke kterému jsou zuby během ortodontické léčby náchylné.

Již hotová rovnátka. rovnátka, Brno, ortodoncieJak už bylo řečeno, nabízíme též služby v oblasti dentální hygieny. Ve světě má dentální hygiena již stoletou tradici (vznik v r. 1913 v USA), ale v ČR se stále jedná se o poměrně nový obor (první škola otevřena 1996), který již však plně prokázal svoji nezbytnost a důležitost. Dentální hygienistka velmi blízce spolupracuje se zubním lékařem a její péče je zvlášť potřebná a účinná v prevenci a v oblasti vzdělávání pacientů. Velmi ráda Vám také pomůže s orientací na trhu s prostředky a pomůckami dentální hygieny – vybere a doporučí ty pro vás nejvhodnější. Na povrchu zubů dochází k usazavání plaku (mikrobiální povlak), zubního kamene a nejrůznějších pigmentů (barevné nápoje, tabák). Dlouhodobá přítomnost plaku a  zubního kamene se podílí na vzniku zubního kazu a je jednou z hlavních příčin zánětu dásní. Při chronickém zánětu dásní může dojít až ke vzniku paradontitidy. I při sebelepším čištění zubů není člověk schopen odstranit všechen plak a zubní kámen. Pravidelná návštěva dentální hygienistky by se proto měla stát nedílnou součástí péče o náš chrup.